מכירת רכב לגריטה תורמת רבות לאיכות הסביבה

כאשר אנחנו מחליטים למכור את רכבנו לגריטה אנחנו תורמים בכך לאיכות הסביבה הרכב מפורק באופן מקצועי חלקי המתכת הולכים למחזור ,חלקם נמכרים כחלקים משומשים וישמשו עבור רכבים אחרים שעוד נעים על הכביש, חלקי דיפון הרכב ואלקטרוניקה ואפילו פנים הרכב נמכרים עבור רכבים שעדיין נוסעים , פעולה זו אף מסייעת לאיכות הסביבה אין צורך בייצור חדש של חלק נוסף.

הדבר הכי חשוב שהדלקים השמנים ושאר נוזלי הרכב מופרדים ונאספים במיכלים מיוחדים ואינם מוזרמים לקרקע.

חברתנו מתמחה בקניית רכבים לפירוק ואף ברכישת רכבים במיועדים לגריטה.